stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

Kurs podstaw radiestezji odbył się 22 września 2018 r, o godz. 10.00 w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3. Kurs obejmował 48 godzin lekcyjnych teoretycznych i praktycznych. Zdobyta wiedza pozwoli na samodzielne prowadzenie podstawowych czynności z dziedziny radiestezji i bioterapii. Zajęcia odbywać się będą w miłej i sympatycznej atmosferze. Na koniec kursu zostały wydane stosowne zaświadczenia.

 

prrzejdź
do ARCHIWALNEJ strony SRR

stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa