stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

Szkolenia

 

Studium Radiestezji działające przy Stowarzyszeniu (dawniej Studium Radiestezji i Ochrony Środowiska) prowadzi szkolenia zawodowe w zakresie radiestezji i bioenergoterapii. Zakres szkolenia uwzględnia rzemieślnicze zawodowe standardy wymagań egzaminacyjnych na stopień czeladnika w zawodzie radiesteta i w zawodzie bioterapeuta.

Zajęcia w zakresie radiestezji umożliwiają profesjonalne wykonywanie ekspertyz radiestezyjnych mieszkań, działek, wytyczania ujęć wody, zabezpieczania mieszkań i budynków przed szkodliwymi wpływami takimi jak: cieki wodne (żyły wodne), promieniowanie uskoków geologicznych, promieniowania sieciowe, złóż mineralnych oraz przed innymi źródłami promieniowania. A tym samym rozwiązywanie problemów w otaczającej przestrzeni energetycznej.

Zajęcia w zakresie bioenergoterapii pozwalają na odczuwanie ciała energetycznego człowieka, lokalizację stref zaburzeń energetycznych, ustalanie przyczyn powstawania tych zaburzeń i poprzez stosowanie wielu technik, których uczymy, na przywracanie stanu równowagi energetycznej. Te umiejętności pozwalają pomagać ludziom w wielu trudnych sytuacjach wspierając ich energią życiową.

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 5 listopada 2019

 

Drodzy absolwenci szkolenia w zakresie Radiestezji Terapeutycznej i Bioenergoterapii
oraz wszyscy inni zainteresowani,

 

RUSZA 3 SEMESTR SZKOLENIA Z RADIESTEZJI TERAPEUTYCZNEJ I BIOENERGOTERAPII

Rozpoczęcie 3 semestru połączone jest z powstaniem i działalnością Gabinetu Radiestezji Terapeutycznej i Bioenergoterapii. Idea Gabinetu wiąże się z faktem, że zwłaszcza pośród starszych członków SRR (aktualnych i byłych) są osoby starsze potrzebujące pomocy. Nasi zdobywający praktyczną wiedzę koledzy będą pomagali starszym a szkolący się zdobędą w ten sposób cenne doświadczenie, którego nie zagwarantuje żaden kurs. Planujemy otworzyć drzwi tworzonego Gabinetu również dla „ludzi z zewnątrz” potrzebujących pomocy, będziemy to wykonywać w ramach działalności statutowej non profit.

CEL

Podstawowym celem jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty. Każdy uczestnik po zakończeniu praktycznej nauki będzie mógł przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł dyplomowanego bioenergoterapeuty, potwierdzającego praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

KTO POPROWADZI SPOTKANIA WARSZTATOWE?

Gabinet i warsztaty poprowadzi mistrz bioenergoterapii Andrzej Mazur. To on będzie czuwać nad merytoryczną stroną warsztatów. Wspierać go będzie od strony organizacyjnej Jakub Zemła, a być może dołączą też inni bioenergoterapeuci z SRR. Nie wykluczamy też zapraszania innych znanych bioenergoterapeutów.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W SPOTKANIACH WARSZTATOWYCH?

Żeby spotkania warsztatowe miały sens i spełniły formułę praktycznej nauki zawodu pod okiem mistrza, postanowiliśmy ograniczyć ilość uczestników do 6 osób. Decydować będzie kolejność zgłoszeń drogą telefoniczna i smsową. Zgłoszenia przyjmuje Jakub Zemła tel. 503 076 119

 • Każdy absolwent szkolenia radiestezji terapeutycznej i bioenergoterapii prowadzonego w SRR.
 • Każdy uczestnik kursu u znanego i cenionego mistrza bioenergoterapii po przedstawieniu dyplomu ukończenia szkolenia.
 • Każdy czeladnik bioenergoterapii chcący dalej doskonalić swoje umiejętności.
 • Każdy kto otrzyma potwierdzenie zwrotne swojego zgłoszenia (z racji limitu 6 miejsc decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Wolni słuchacze (ich zgłoszenia będą rozpatrywane w ostatniej kolejności)

JAKIE SĄ KOSZTY UCZESTNICTWA?

Każdy deklarując swoje uczestnictwo w warsztatach bioterapeutycznych (3 semestrze szkolenia) ma przed sobą udział w 6 spotkaniach warsztatowych po 5 godzin każde spotkanie. Łącznie 30 godzin.

 • Dla członków SRR 500 zł
 • Dla niezrzeszonych 600 zł
 • Dla wolnych słuchaczy po 120 zł za jednorazowy udział w warsztatach.

TERMINY

Po opłaceniu całości według powyższych stawek każdy uczestnika warsztatów dostanie możliwość zapisów na kolejne organizowane spotkania. Nie trzeba być pod rząd na wszystkich, chociaż jest to najlepsze rozwiązanie. Uczestnik sam może wybrać proponowane przez nas terminy tak by mu nie kolidowały z innymi zajęciami. Zakładamy, że w ciągu roku weźmie udział w 6 spotkaniach. Spotkania będą odbywać się w soboty tak by dać możliwość uczestnictwa osobom z poza Warszawy. Każdy uczestnik 3 semestru dostanie listę swojej obecności na której będą potwierdzane obecności na warsztatach.

Na razie wybraliśmy kilka terminów:

 • 23.11.2019 – rozpoczęcie
 • 14.12.2019 lub 08.01.2020 w zależności od ustalenia terminu spotkania opłatkowo-noworocznego
 • 18.01.2020
 • 22.02.2020
 • 21.03.2020 lub 28.03.2020 w zależności od terminu Walnego Zebrania

Dalsze terminy ustalimy na bieżąco. Będą wyznaczane minimum raz w miesiącu.

 

Jakub Zemła

 

 

 

 

 

 

 

Program szkoleniowy

 

1 ETAP: PODSTAWY RADIESTEZJI TERAPEUTYCZNEJ I RADIESTEZJI ŚRODOWISKA

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu radiestezji terapeutycznej i środowiskowej. Łącznie 48 godz. w tym połowa to zajęcia praktyczne. Szczegółowy program (plik: Program – 1 etap)

 

2 ETAP: SZKOLENIE ZAWODOWE – FAKULTATYWNIE

Szkolenie jest kontynuacją 1 etapu i wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę. Odbywa się dwutorowo w dwóch specjalizacjach przygotowujących do wykonywania zawodu radiesteta i zawodu bioterapeuta.

Warunkiem podjęcia szkolenia jest ukończenie 1 Etapu szkolenia w SRR lub innych organizacjach zawodowych. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia kursu bioenergoterapii lub radiestezji zawodowej.

 

3 ETAP: SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Odbywa się w wybranym wcześniej kierunku i prowadzone jest przez mistrza. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach i polegają na ugruntowaniu wcześniej zdobytej wiedzy i weryfikacji przez mistrza. Ilość godzin 48.

Kto może uczestniczyć w naszych szkoleniach

Studium realizuje program w czasie trzech semestrów zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy dodatkowo mają możliwość uczestniczyć w zajęciach warsztatów szkoleniowych, seminariach naukowo-dyskusyjnych oraz praktykach zawodowych.

W pierwszym etapie szkolenia może wziąć udział każdy zainteresowany, kto cechuje się wrażliwością na otaczający go świat. W trakcie szkolenia uczestnik jest wielokrotnie weryfikowany przez instruktorów radiestezji na zajęciach praktycznych.

W dalszych etapach uczestniczą kandydaci, który wykazali się dobrymi rezultatami w praktycznym stosowaniu wiedzy radiestezyjnej i uzyskali pozytywną opinię opiekuna grupy. Mogą w nim wziąć udział również osoby, które odbyły szkolenie z radiestezji w innych placówkach szkoleniowych, a chcą rozszerzyć swoje umiejętności.

W zajęciach warsztatowych mogą uczestniczyć osoby zainteresowane mające podstawy teoretyczne z tematu warsztatu, a chcące rozszerzyć umiejętności praktyczne.

W seminariach naukowo-dyskusyjnych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani aktualnym tematem.

 

pliki
do poBrania

prrzejdź
do ARCHIWALNEJ strony SRR

 

stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa