stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

Szkolenia

 

Studium Radiestezji działające przy Stowarzyszeniu (dawniej Studium Radiestezji i Ochrony Środowiska) prowadzi szkolenia zawodowe w zakresie radiestezji i bioenergoterapii. Zakres szkolenia uwzględnia rzemieślnicze zawodowe standardy wymagań egzaminacyjnych na stopień czeladnika w zawodzie radiesteta i w zawodzie bioterapeuta.

Zajęcia w zakresie radiestezji umożliwiają profesjonalne wykonywanie ekspertyz radiestezyjnych mieszkań, działek, wytyczania ujęć wody, zabezpieczania mieszkań i budynków przed szkodliwymi wpływami takimi jak: cieki wodne (żyły wodne), promieniowanie uskoków geologicznych, promieniowania sieciowe, złóż mineralnych oraz przed innymi źródłami promieniowania. A tym samym rozwiązywanie problemów w otaczającej przestrzeni energetycznej.

Zajęcia w zakresie bioenergoterapii pozwalają na odczuwanie ciała energetycznego człowieka, lokalizację stref zaburzeń energetycznych, ustalanie przyczyn powstawania tych zaburzeń i poprzez stosowanie wielu technik, których uczymy, na przywracanie stanu równowagi energetycznej. Te umiejętności pozwalają pomagać ludziom w wielu trudnych sytuacjach wspierając ich energią życiową.

 

 

 

Najbliższe szkolenie:

Po zakończonym w październiku kursie podstaw radiestezji rozpoczynamy  KURS ZAWODOWY RADIESTEZJI ŚRODOWISKA. Program kursu jest zgodny z rzemieślniczymi standardami i wymogami egzaminacyjnymi na stopień czeladnika w zawodzie radiesteta.

Czas rozpoczęcia 3 – 4 listopada, łącznie 4 spotkania weekendowe obejmujące 64 godziny lekcyjne w tym 2/3 to zajęcia praktyczne

Terminy szkolenia planujemy następująco:

3 – 4 listopada

10 – 11 listopada (lub 17 – 18 listopada)

24 – 25 listopada (lub 1 – 2 grudnia)

8 – 9 grudnia

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do organizatorów.

 

W dalszej kolejności planujemy kurs przygotowawczy na stopień czeladniczy i mistrzowski  w zawodzie radiesteta, który zakończy się egzaminem zorganizowanym przez Ogólnopolską Izbę Rzemieślniczą Bioenergoterapeutów i Radiestetów.

Przygotowanie i egzaminy rozpoczniemy w styczniu 2019.

 

Kolejny kurs rozpoczniemy w lutym 2019. Będzie to BIOENERGOTERAPIA I RADIESTEZJA TERAPEUTYCZNA. Program kursu jest zgodny ze standardami i wymogami egzaminacyjnymi na stopień czeladnika w zawodzie bioenergoterapeuta.

Planowany termin to luty 2019

 

 

Organizatorzy szkoleń:

Dyrektorem Studium Radiestezji jest Honorowy Członek Stowarzyszenia, wybitny radiesteta, STANISŁAW POLAK,
tel. +48 668 640 274; e – mail: stapol@onet.eu

Współorganizator: kol. AGNIESZKA ABYSZKIN, tel. +48 501 261 521 lub + 48 602 190 807; e-mail: abyszkin@op.pl

Wykładowcami są mistrzowie i rzeczoznawcy radiestezji oraz mistrzowie bioenergoterapii – członkowie Naszego Stowarzyszenia, mający bogate wieloletnie doświadczenie i wiedzę.

 

 

 

 

Program szkoleniowy

 

1 ETAP: PODSTAWY RADIESTEZJI TERAPEUTYCZNEJ I RADIESTEZJI ŚRODOWISKA

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu radiestezji terapeutycznej i środowiskowej. Łącznie 48 godz. w tym połowa to zajęcia praktyczne. Szczegółowy program (plik: Program – 1 etap)

 

2 ETAP: SZKOLENIE ZAWODOWE – FAKULTATYWNIE

Szkolenie jest kontynuacją 1 etapu i wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę. Odbywa się dwutorowo w dwóch specjalizacjach przygotowujących do wykonywania zawodu radiesteta i zawodu bioterapeuta.

Warunkiem podjęcia szkolenia jest ukończenie 1 Etapu szkolenia w SRR lub innych organizacjach zawodowych. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia kursu bioenergoterapii lub radiestezji zawodowej.

 

3 ETAP: SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Odbywa się w wybranym wcześniej kierunku i prowadzone jest przez mistrza. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach i polegają na ugruntowaniu wcześniej zdobytej wiedzy i weryfikacji przez mistrza. Ilość godzin 48.

Kto może uczestniczyć w naszych szkoleniach

Studium realizuje program w czasie trzech semestrów zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy dodatkowo mają możliwość uczestniczyć w zajęciach warsztatów szkoleniowych, seminariach naukowo-dyskusyjnych oraz praktykach zawodowych.

W pierwszym etapie szkolenia może wziąć udział każdy zainteresowany, kto cechuje się wrażliwością na otaczający go świat. W trakcie szkolenia uczestnik jest wielokrotnie weryfikowany przez instruktorów radiestezji na zajęciach praktycznych.

W dalszych etapach uczestniczą kandydaci, który wykazali się dobrymi rezultatami w praktycznym stosowaniu wiedzy radiestezyjnej i uzyskali pozytywną opinię opiekuna grupy. Mogą w nim wziąć udział również osoby, które odbyły szkolenie z radiestezji w innych placówkach szkoleniowych, a chcą rozszerzyć swoje umiejętności.

W zajęciach warsztatowych mogą uczestniczyć osoby zainteresowane mające podstawy teoretyczne z tematu warsztatu, a chcące rozszerzyć umiejętności praktyczne.

W seminariach naukowo-dyskusyjnych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani aktualnym tematem.

 

pliki
do poBrania

prrzejdź
do ARCHIWALNEJ strony SRR

stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa