stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

 

 

Szkolenia

 

Studium Radiestezji działające przy Stowarzyszeniu (dawniej Studium Radiestezji i Ochrony Środowiska) prowadzi szkolenia zawodowe w zakresie radiestezji i bioenergoterapii. Zakres szkolenia uwzględnia rzemieślnicze zawodowe standardy wymagań egzaminacyjnych na stopień czeladnika w zawodzie radiesteta i w zawodzie bioterapeuta.

Zajęcia w zakresie radiestezji umożliwiają profesjonalne wykonywanie ekspertyz radiestezyjnych mieszkań, działek, wytyczania ujęć wody, zabezpieczania mieszkań i budynków przed szkodliwymi wpływami takimi jak: cieki wodne (żyły wodne), promieniowanie uskoków geologicznych, promieniowania sieciowe, złóż mineralnych oraz przed innymi źródłami promieniowania. A tym samym rozwiązywanie problemów w otaczającej przestrzeni energetycznej.

Zajęcia w zakresie bioenergoterapii pozwalają na odczuwanie ciała energetycznego człowieka, lokalizację stref zaburzeń energetycznych, ustalanie przyczyn powstawania tych zaburzeń i poprzez stosowanie wielu technik, których uczymy, na przywracanie stanu równowagi energetycznej. Te umiejętności pozwalają pomagać ludziom w wielu trudnych sytuacjach wspierając ich energią życiową.

 

 

 

Poprzednie szkolenia:

3 SEMESTR SZKOLENIA Z RADIESTEZJI TERAPEUTYCZNEJ I BIOENERGOTERAPII

23 listopada 2019 oozpoczął się 3 semestr połączony z powstaniem Gabinetu Radiestezji Terapeutycznej i Bioenergoterapii. Idea Gabinetu wiąże się z tym, że zwłaszcza pośród starszych członków SRR (aktualnych i byłych) są osoby starsze potrzebujące pomocy. Nasi zdobywający praktyczną wiedzę koledzy będą pomagali starszym a szkolący się zdobędą w ten sposób cenne doświadczenie, którego nie zagwarantuje żaden kurs. Planujemy otworzyć drzwi tworzonego Gabinetu również dla „ludzi z zewnątrz” potrzebujących pomocy, będziemy to wykonywać w ramach działalności statutowej non profit.

CEL

Podstawowym celem jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty. Każdy uczestnik po zakończeniu praktycznej nauki będzie mógł przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł dyplomowanego bioenergoterapeuty, potwierdzającego praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

KTO PROWADZI SPOTKANIA WARSZTATOWE?

Gabinet i warsztaty poprowadzi mistrz bioenergoterapii Andrzej Mazur. To on czuwa nad merytoryczną stroną warsztatów. Wspiera go od strony organizacyjnej Jakub Zemła, oraz  inni bioenergoterapeuci z SRR. Nie wykluczamy też zapraszania innych znanych bioenergoterapeutów.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W SPOTKANIACH WARSZTATOWYCH?

Żeby spotkania warsztatowe miały sens i spełniły formułę praktycznej nauki zawodu pod okiem mistrza, postanowiliśmy ograniczyć ilość uczestników do 6 osób. Decydować będzie kolejność zgłoszeń drogą telefoniczna i smsową. Zgłoszenia przyjmuje Jakub Zemła tel. 503 076 119

 • Każdy absolwent szkolenia radiestezji terapeutycznej i bioenergoterapii prowadzonego w SRR.
 • Każdy uczestnik kursu u znanego i cenionego mistrza bioenergoterapii po przedstawieniu dyplomu ukończenia szkolenia.
 • Każdy czeladnik bioenergoterapii chcący dalej doskonalić swoje umiejętności.
 • Każdy kto otrzyma potwierdzenie zwrotne swojego zgłoszenia (z racji limitu 6 miejsc decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Wolni słuchacze (ich zgłoszenia będą rozpatrywane w ostatniej kolejności)

JAKIE SĄ KOSZTY UCZESTNICTWA?

Każdy deklarując swoje uczestnictwo w warsztatach bioterapeutycznych (3 semestrze szkolenia) ma przed sobą udział w 6 spotkaniach warsztatowych po 5 godzin każde spotkanie. Łącznie 30 godzin.

 • Dla członków SRR 500 zł
 • Dla niezrzeszonych 600 zł
 • Dla wolnych słuchaczy po 120 zł za jednorazowy udział w warsztatach.

TERMINY

Po opłaceniu całości według powyższych stawek każdy uczestnika warsztatów dostanie możliwość zapisów na kolejne organizowane spotkania. Nie trzeba być pod rząd na wszystkich, chociaż jest to najlepsze rozwiązanie. Uczestnik sam może wybrać proponowane przez nas terminy tak by mu nie kolidowały z innymi zajęciami. Zakładamy, że w ciągu roku weźmie udział w 6 spotkaniach. Spotkania będą odbywać się w soboty tak by dać możliwość uczestnictwa osobom z poza Warszawy. Każdy uczestnik 3 semestru dostanie listę swojej obecności na której będą potwierdzane obecności na warsztatach.

Na razie wybraliśmy kilka terminów:

 • 23.11.2019 – rozpoczęcie
 • 14.12.2019 lub 08.01.2020 w zależności od ustalenia terminu spotkania opłatkowo-noworocznego
 • 18.01.2020
 • 22.02.2020
 • 21.03.2020 lub 28.03.2020 w zależności od terminu Walnego Zebrania

Dalsze terminy ustalimy na bieżąco. Będą wyznaczane minimum raz w miesiącu.

 

 

Kurs bioenergoterapii i radiestezji terapeutycznej rozpoczął się 6 lipca o godzinie 10.00.

Kurs odbywa się w soboty i niedziele. Łącznie 64 godziny w 4 weekendy.

Zachęcany do zapoznania się programem kursu.

Chętnych na kurs zapraszamy do kontaktu z z osobą upoważnioną, organizatorem i prowadzącym:

Kol. Jakubem Zemłą – tel. 503 076 119

Koszt szkolenia: 1150 zł

 

23 lutego 2019 r. rozpoczął się kurs podstaw radiestezji terapeutycznej i radiestezji środowiska

Terminy prowadzonych zajęć:

23 – 24 lutego 2019

2 – 3 marca 2019

9 – 10 marca 2019

Łącznie 36 godzin lekcyjnych

 

Po zakończonym w październiku kursie podstaw radiestezji odbył się  KURS ZAWODOWY RADIESTEZJI ŚRODOWISKA. Program kursu jest zgodny z rzemieślniczymi standardami i wymogami egzaminacyjnymi na stopień czeladnika w zawodzie radiesteta.

Czas rozpoczęcia 3 – 4 listopada, łącznie 4 spotkania weekendowe obejmujące 64 godziny lekcyjne w tym 2/3 to zajęcia praktyczne

Terminy szkolenia planujemy następująco:

3 – 4 listopada

10 – 11 listopada (lub 17 – 18 listopada)

24 – 25 listopada (lub 1 – 2 grudnia)

8 – 9 grudnia

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do organizatorów.

 

Kurs podstaw radiestezji odbył się 22 września 2018 r, o godz. 10.00 w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3. Kurs obejmował 48 godzin lekcyjnych teoretycznych i praktycznych. Zdobyta wiedza pozwoli na samodzielne prowadzenie podstawowych czynności z dziedziny radiestezji i bioterapii. Zajęcia odbywać się będą w miłej i sympatycznej atmosferze. Na koniec kursu zostały wydane stosowne zaświadczenia.

 

prrzejdź
do ARCHIWALNEJ strony SRR

stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa