stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

Opis zawodu radiesteta

dedykowany radiestetom i ich klientom

 

W różny sposób można definiować radiestezję i zawód radiestety. Po raz pierwszy na potrzeby współczesnego rynku pracy został szczegółowo opisany zawód radiesteta a członkowie Naszego Stowarzyszenia mają w tym swój niekwestionowany udział. Pracowała nad tym spora grupa ludzi, w tym wielu członków SRR.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

do poBrania

POBIERZzawód radiesteta

 

Materiał został opublikowany na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca//-/InfoDoradcaPlus/litera/R?_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_code=516901&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_description=identificationData&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=https%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Finfodoradca%2F%2F-%2FInfoDoradcaPlus%2Flitera%2FR&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_level=R

 

Opis zawodu zawiera szereg cennych informacji, między innymi: dane identyfikacyjne zawodu, opis zawodu, zadania zawodowe i wymagane kompetencje, odniesienie do sytuacji na rynku pracy, odniesienie do Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności / Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO), źródła informacji o zawodzie, oraz słownik pojęć radiestezyjnych użytych do opisania zawodu.

Publikujemy ten materiał również z tego względu, że definiuje on bardzo wiele spraw do tej pory znanych ale nie dopowiedzianych jednoznacznie. W związku z tym może to być materiał pomocny nie tylko na potrzeby rynku pracy ale poprzez fakt określania zadań zawodowych, umiejętności i kompetencji oraz słownika terminów radiestezyjnych, porządkuje metodologicznie, i merytorycznie wiele tematów. Jest to również materiał dedykowany potencjalnym klientom radiestetów, mogącym oczekiwać określonych standardów świadczonych usług od kwalifikowanych radiestetów.

Autorzy:

  • Maria Kowalczyk – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
  • Michał Pfeffer – Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, Warszawa.
  • Jakub Zemła – Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, Warszawa.

Recenzenci:

  • Jan Mackiewicz – Honorowy Prezes Warmińsko Mazurskiego Cechu Naturoterapeuów.
  • Piotr Smażyński – Honorowy Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, Warszawa.

Ewaluatorzy:

  • Robert Fleischer – Terapia Szkolenie Doradztwo. RIF, Olsztyn.
  • Irena Stiasna – Honorowy Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, Warszawa

Oraz nasi ankietowani, którzy muszą niestety pozostać anonimowi, ale my wiemy kto i im serdecznie dziękujemy.

 

prrzejdź
do ARCHIWALNEJ strony SRR

stowarzyszenie rzeczoznawców radiestezji

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa